எஸ்டி கார்டிலிருந்து ஏற்றப்படாத படங்களை சரிசெய்வது எப்படி

உங்கள் கேமரா அல்லது தொலைபேசியின் எஸ்டி கார்டிலிருந்து உங்கள் புகைப்படங்களை உங்கள் கணினியில் ஏற்ற முடியாவிட்டால், உங்கள் படங்களை மீட்டெடுப்பதில் சிக்கலை சரிசெய்யலாம். நீங்கள் SD கார்டிலிருந்து பிற கோப்புகளை நகலெடுக்க முடியும், ஆனால் நீங்கள் படக் கோப்புகளை நகலெடுக்க முடியாது என்றால், உங்கள் படக் கோப்புகள் கணினியால் அங்கீகரிக்கப்படாத வடிவத்தில் சேமிக்கப்படும். உங்கள் கணினியில் எஸ்டி கார்டு ரீடரில் எஸ்டி கார்டை செருகினால், கார்டை வெற்று வட்டாக வடிவமைக்க இயக்க முறைமை உங்களைத் தூண்டினால், அட்டை சிதைந்து படிக்கமுடியாது. இருப்பினும், ஒரு சிறப்பு மீட்பு கருவி மூலம் உங்கள் புகைப்படங்களை மீட்டெடுக்க முடியும்.

யூ.எஸ்.பி இணைப்பு அல்லது எஸ்டி கார்டு ரீடரைச் சரிபார்க்கவும்

உங்கள் சாதனத்தின் எஸ்டி கார்டிலிருந்து உங்கள் புகைப்படங்கள் உங்கள் கணினியில் நகலெடுக்கப்படாவிட்டால் எடுக்க வேண்டிய முதல் படி, சாதனம் உங்கள் கணினியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா அல்லது உங்கள் கணினியில் உள்ள எஸ்டி கார்டு ரீடர் செயல்படுவதை உறுதிசெய்வதாகும். கார்டு ரீடரைப் பயன்படுத்தினால், மற்றொரு எஸ்டி கார்டைச் செருகவும். கார்டு ரீடர் மாற்று அட்டையை வெற்றிகரமாகப் படித்தால், உங்கள் கார்டு ரீடர் சரியாக செயல்படுகிறது. யூ.எஸ்.பி கேபிள் மூலம் உங்கள் கணினி உங்கள் கணினியுடன் இணைக்கப்படும்போது படக் கோப்புகளை நகலெடுக்கும்போது, ​​வேறு யூ.எஸ்.பி போர்ட்டை முயற்சிக்கவும். இணைப்பைச் சோதிக்க கோப்பு எக்ஸ்ப்ளோரரைப் பயன்படுத்தி எஸ்டி கார்டிலிருந்து மற்றொரு கோப்பு வடிவமைப்பை மாற்றவும்.

பட கோப்பு வடிவம்

படங்களை எடுப்பதற்கு முன்பு உங்கள் கேமரா அல்லது தொலைபேசியில் கோப்பு வடிவமைப்பு அமைப்புகளை நீங்கள் சரிசெய்திருந்தால், உங்கள் கணினியின் இயக்க முறைமைக்கு பொருந்தாத வடிவத்தில் புகைப்படங்களைச் சேமித்திருக்கலாம். உங்கள் கேமரா அல்லது சாதனத்திலிருந்து புகைப்படங்களைக் காண முடியும், ஆனால் அவற்றை SD கார்டிலிருந்து உங்கள் கணினியில் ஏற்ற முடியாது என்றால், கோப்பு வடிவமைப்பு அமைப்புகள் மாற்றியமைக்கப்படலாம். உங்கள் புகைப்படங்களை JPEG அல்லது மற்றொரு இணக்கமான வடிவத்தில் சேமிப்பதற்கான இயல்புநிலை கோப்பு வகையை எவ்வாறு மீட்டமைப்பது என்பதை அறிய உங்கள் கேமரா அல்லது சாதனத்திற்கான பயனர் கையேட்டை சரிபார்க்கவும்.

படிக்க முடியாத அட்டை

நீங்கள் சிறிது நேரம் எஸ்டி கார்டுகளைப் பயன்படுத்தியிருந்தால், அட்டை வடிவமைக்கப்படவில்லை என்ற செய்தியைப் பெறுவதற்கு மட்டுமே உங்கள் கேமராவின் எஸ்டி கார்டை உங்கள் கணினியின் கார்டு ரீடரில் வைக்கும் சூழ்நிலையை நீங்கள் சந்தித்திருக்கலாம். அட்டையை வடிவமைக்க வேண்டுமா என்று உரையாடல் பெட்டி கேட்கிறது. இந்த செய்தியை நீங்கள் சந்திக்கும் போது, ​​அட்டையை வடிவமைக்க வேண்டாம்! நீங்கள் அட்டையை வடிவமைத்தால், படக் கோப்புகள் நிரந்தரமாக இழக்கப்படும்.

இந்த கட்டத்தில், உங்களுக்கு இரண்டு தேர்வுகள் உள்ளன. உங்கள் படங்களை மீட்டெடுக்க தரவு மீட்பு சேவையை நீங்கள் செலுத்தலாம் அல்லது பூஜ்ஜிய அனுமானம் மீட்பு, பண்டோரா மீட்பு அல்லது கோப்புகளை மீட்டெடுப்பது போன்ற மீட்பு கருவி மூலம் புகைப்படங்களை நீங்களே மீட்டெடுக்க முடியும் (வளங்களைப் பார்க்கவும்). உங்கள் கணினியில் கார்டு ரீடரில் SD கார்டைச் செருகவும், பின்னர் மீட்டெடுக்கும் கருவியை நிறுவி தொடங்கவும். மீட்க இயக்கி என சேதமடைந்த அட்டையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். சேதமடைந்த கோப்புகளை மீட்டெடுக்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இயக்ககத்தில் மீட்பு கருவியை இயக்கவும்.

உடல் ரீதியாக சேதமடைந்த அட்டை

எஸ்டி கார்டு நீர் அல்லது வெப்பத்தால் உடல் ரீதியாக சேதமடைந்திருந்தால், கார்டை வாசகருக்குள் செருக முடிந்தால், மீட்பு கருவியைப் பயன்படுத்த முயற்சி செய்யலாம். அட்டையிலிருந்து சில படங்களை நீங்கள் மீட்டெடுக்க ஒரு சிறிய வாய்ப்பு உள்ளது. துரதிர்ஷ்டவசமாக, அட்டை சேதமடைந்தால், மீட்பதற்கான வாய்ப்பு குறைவாக உள்ளது. தரவு மீட்பு நிபுணர் உங்களுக்காக சில அல்லது எல்லா தரவையும் மீட்டெடுக்க முடியும்.

அண்மைய இடுகைகள்