யூ.எஸ்.பி ஹப் வழியாக அச்சுப்பொறிகளை பல கணினிகளுடன் இணைக்க முடியுமா?

அச்சுப்பொறிகள், ஹார்ட் டிரைவ்கள் மற்றும் கார்டு ரீடர்கள் போன்ற பல சாதனங்களை ஒரே கணினியில் இணைக்க யூ.எஸ்.பி ஹப்கள் உங்களுக்கு உதவுகின்றன. இருப்பினும், யூ.எஸ்.பி ஹப் ஒரு நேரத்தில் ஒரு கணினியில் மட்டுமே சாதனங்களை கிடைக்கச் செய்கிறது. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கணினிகளுடன் அச்சுப்பொறியைப் பகிர நீங்கள் ஒரு கணினியிலிருந்து மையத்தைத் துண்டித்து மற்றொரு கணினியுடன் இணைக்க வேண்டும். அல்லது, உங்கள் வணிகத்தின் கணினி நெட்வொர்க்கைப் பயன்படுத்தி, நெட்வொர்க்கில் உள்ள ஒவ்வொரு கணினியுடனும் ஒரு யூ.எஸ்.பி மையத்துடன் இணைக்கப்பட்ட அச்சுப்பொறிகளை நெட்வொர்க் பிசிக்களில் ஒன்றை இணைப்பதன் மூலம் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்.

யூ.எஸ்.பி ஹப்

ஒரு யூ.எஸ்.பி மையத்தில் பல துறைமுகங்கள் உள்ளன. யூ.எஸ்.பி கேபிளைப் பயன்படுத்தி ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அச்சுப்பொறிகளை மையத்துடன் இணைக்கலாம். யூ.எஸ்.பி ஹப்பில் ஒரு சிறப்பு இணைப்பான் உள்ளது, அது வழக்கமாக அதன் சொந்த தண்டுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சிறப்பு இணைப்பு உங்கள் கணினியுடன் இணைகிறது, இதனால் கணினி மையத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள வெவ்வேறு சாதனங்களைப் பயன்படுத்தலாம். எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் இரண்டு வெவ்வேறு அச்சுப்பொறிகளை யூ.எஸ்.பி மையத்துடன் இணைத்தால், மையத்துடன் இணைக்கப்பட்ட கணினி அச்சுப்பொறியில் அச்சிடலாம்.

ஒற்றை கணினி இணைப்பு

யூ.எஸ்.பி மையத்தில் இணைக்கப்பட்ட தண்டுடன் ஒரே ஒரு சிறப்பு இணைப்பு மட்டுமே உள்ளது, மேலும் ஒரு கணினி மட்டுமே மையத்துடன் இணைக்க முடியும். இதன் பொருள், ஒரு கணினியுடன் பகிர ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அச்சுப்பொறிகளை நீங்கள் இணைக்க முடியும் என்றாலும், ஒரு மையத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள அச்சுப்பொறிகளைப் பகிர ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கணினிகளை இணைக்க முடியாது.

கணினிகள் மத்தியில் மையத்தைப் பகிர்வது

பெரும்பாலான யூ.எஸ்.பி ஹப்கள் சிறியதாக இருப்பதால், ஒரு கணினியிலிருந்து மையத்தைத் துண்டித்து வேறு கணினியுடன் இணைப்பதன் மூலம் பல கணினிகளுடன் அச்சுப்பொறிகளைப் பகிர ஒரு மையத்தைப் பயன்படுத்தலாம். முதல் கணினியிலிருந்து மையத்தை பிரித்து இரண்டாவது கணினியுடன் இணைத்தவுடன், மையத்துடன் இணைக்கப்பட்ட அச்சுப்பொறிகள் இரண்டாவது கணினி பயன்படுத்தக் கிடைக்கின்றன. யூ.எஸ்.பி நீட்டிப்பு கேபிளை வாங்குவதன் மூலம் கணினியுடன் இணைக்கும் சிறப்பு, கோர்ட்டு யூ.எஸ்.பி கேபிளின் நீளத்தை நீட்டிக்க முடியும். மையத்தைப் பயன்படுத்தத் தேவையான யூ.எஸ்.பி தண்டு மிகவும் எளிதாகப் பகிர இது உங்களை அனுமதிக்கிறது.

நெட்வொர்க்கில் அச்சுப்பொறிகளைப் பகிர்தல்

யூ.எஸ்.பி அச்சுப்பொறிகளைப் பகிர வேண்டிய கணினிகள் ஒரே பிணையத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், நெட்வொர்க்கில் உள்ள ஒரு கணினியுடன் அச்சுப்பொறிகளை இணைக்க நீங்கள் மையத்தைப் பயன்படுத்தலாம் மற்றும் பிணையத்தைப் பயன்படுத்தி நெட்வொர்க்கில் உள்ள அனைத்து கணினிகளிலும் அச்சுப்பொறிகளைப் பகிரலாம். ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அச்சுப்பொறிகளை யூ.எஸ்.பி மையத்துடன் இணைத்த பிறகு, நெட்வொர்க்கில் உள்ள கணினியுடன் மையத்தை இணைக்கவும். பின்னர், நெட்வொர்க்கில் உள்ள மற்ற எல்லா கணினிகளுடனும் அச்சுப்பொறிகளைப் பகிர உள்ளமைக்கப்பட்ட விண்டோஸ் அச்சு பகிர்வு அம்சங்களைப் பயன்படுத்தவும். மையத்துடன் இணைக்கப்பட்ட அச்சுப்பொறி இயங்கும் வரை, நெட்வொர்க்கில் உள்ள அனைத்து கணினிகளும் மையத்துடன் இணைக்கப்பட்ட அச்சுப்பொறிகளுக்கு அச்சிடலாம்.

அண்மைய இடுகைகள்