பேஸ்புக் குழு ஐகானை உருவாக்குவது எப்படி

தகவல்களைப் பகிரவும், நண்பர்களுடன் பழகவும் அல்லது ஒரு திட்டத்தில் ஒத்துழைக்கவும் நீங்கள் பேஸ்புக்கில் ஒரு குழுவை உருவாக்கலாம். நீங்கள் குழுவை உருவாக்கி, சேர நண்பர்களை அழைக்கிறீர்கள். குழுவை உருவாக்கும்போது, ​​உறுப்பினர்களின் புதிய ஊட்டங்களில் குழு பெயரின் வலதுபுறத்தில் காண்பிக்கப்படும் சிறிய, முன்பே உருவாக்கிய ஐகானை நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம். குழு தனித்து நிற்க, குழு நிர்வாகிகள் குழு ஐகானை உருவாக்க படத்தை பதிவேற்றலாம். பயனர்கள் குழு பக்கத்தைப் பார்க்கும்போது இந்தப் படம் குழு பெயரின் இடதுபுறத்தில் காட்டப்படும்.

குழு ஐகானைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

1

உங்கள் முகப்புப் பக்கத்தின் இடது மெனுவில் "குழுவை உருவாக்கு" என்பதைக் கிளிக் செய்க.

2

"குழு பெயர்" க்கு அடுத்துள்ள கீழ்தோன்றும் மெனுவைக் கிளிக் செய்க.

3

உறுப்பினர்களின் புதிய ஊட்டத்தில் குழு பெயரின் வலதுபுறத்தில் காண்பிக்க "ஐகான்" என்பதைக் கிளிக் செய்க.

4

"குழு பெயர்" புலத்தில் குழு பெயரை உள்ளிடவும். குழுவில் சேர்க்க நண்பர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

5

"தனியுரிமை" கீழ்தோன்றும் மெனுவிலிருந்து குழுவிற்கான தனியுரிமை மட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். தேர்வுகள் காண்பிக்கும் குழுவுக்கு "திறந்தவை" அல்லது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நண்பர்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கும் ஒரு குழுவுக்கு "ரகசியம்" ஆகியவை தேர்வுகள். "உருவாக்கு" பொத்தானைக் கிளிக் செய்க.

குழு படத்தை உருவாக்கவும்

1

குழு பக்கத்தைத் திறக்க உங்கள் செய்தி ஊட்டத்தில் உள்ள குழுவைக் கிளிக் செய்க.

2

குழு பெயரின் இடதுபுறத்தில் உள்ள "படம்" ஐகானைக் கிளிக் செய்க. இது "குழு பெயருக்கான சுயவிவரப் படத்தைப் பதிவேற்று" உரையாடல் பெட்டியைத் திறக்கிறது.

3

"உலாவு" பொத்தானைக் கிளிக் செய்து படக் கோப்பிற்கு செல்லவும். "திற" பொத்தானைக் கிளிக் செய்க. புதிய குழு படத்தைக் காண குழு பக்கத்தைப் புதுப்பிக்கவும்.

அண்மைய இடுகைகள்