ஆண்ட்ராய்டுகளில் கட்டுப்பாட்டு பூட்டை அமைப்பது எப்படி

Android மொபைல் இயக்க முறைமையில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு பூட்டு பயன்பாடு அங்கீகரிக்கப்படாத பயனர்கள் உங்கள் தொலைபேசியில் தொலைபேசி அழைப்புகளைத் தடுக்கிறது. உங்கள் தொலைபேசி தவறான கைகளில் விழுந்தால், கட்டுப்பாட்டு பூட்டைத் தவிர்ப்பதற்கு கடவுச்சொல் இல்லாமல் உங்கள் தொலைபேசி கட்டணத்தை யாரும் இயக்க முடியாது. மேலும், உங்கள் தொடர்பு பட்டியலில் உள்ள உறுப்பினர்களுக்கு உங்கள் உள்வரும் அழைப்புகளை தானாகவே கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் நேரத்தைச் சேமிக்க பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம். இருப்பிடம் மற்றும் பாதுகாப்பு மெனு மூலம் பயன்பாட்டை அணுகவும்.

1

உங்கள் Android தொலைபேசியில் உள்ள "மெனு" பொத்தானை அழுத்தி, விருப்பங்களின் பட்டியலிலிருந்து "அமைப்புகள்" என்பதைத் தட்டவும்.

2

"இருப்பிடம் மற்றும் பாதுகாப்பு" என்பதைத் தட்டவும், அதைத் தொடர்ந்து "கட்டுப்பாட்டு பூட்டை அமைக்கவும்."

3

"கட்டுப்பாட்டு பூட்டை இயக்கு" என்பதைத் தட்டவும். பொருத்தமான பெட்டியில் பூட்டுக்கான கடவுச்சொல்லை உள்ளிடவும்.

4

"கட்டுப்பாட்டு பூட்டை நிர்வகி" என்பதைத் தட்டவும், கேட்கும் போது கட்டுப்பாட்டு பூட்டு கடவுச்சொல்லை உள்ளிடவும்.

5

நீங்கள் கட்டுப்படுத்த விரும்பும் அழைப்புகளின் வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். எடுத்துக்காட்டாக, விருப்பங்களின் பட்டியலிலிருந்து "உள்வரும் அழைப்புகளை" தட்டவும், "உள்வரும் அழைப்புகளைத் தடைசெய்க" பாப்-அப் பட்டியலிலிருந்து "தொடர்புகளை மட்டுமே அனுமதிக்கவும்" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். அமைப்புகளைச் சேமிக்க "சரி" என்பதைத் தட்டவும். உங்கள் தொடர்பு பட்டியலில் உள்ள ஒருவரிடமிருந்து அழைப்பைப் பெறும்போது மட்டுமே உங்கள் தொலைபேசி இப்போது ஒலிக்கும். மற்ற எல்லா அழைப்புகளும் தொலைபேசியை ஒலிக்காது.

அண்மைய இடுகைகள்