ஒரு விற்பனையாளர் ஈபேயில் விற்பனையை எவ்வாறு ரத்துசெய்கிறார்?

நீங்கள் ஈபேயில் ஒரு பொருளை விற்றிருந்தால், விற்பனையை ரத்து செய்ய விரும்பும் சூழ்நிலைகளை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும். வாங்குபவரின் ஒப்பந்தத்துடன் விற்பனையாளர்கள் விற்பனையை ரத்து செய்வதற்கான ஒரு செயல்முறையை ஈபே கொண்டுள்ளது.

1

வாங்குபவரைத் தொடர்புகொண்டு பரிவர்த்தனையை ரத்து செய்ய ஒப்புக் கொள்ளுமாறு அவளிடம் கேளுங்கள். வாங்குபவர் விற்பனையை ரத்து செய்ய ஒப்புக்கொண்டால், நீங்கள் இறுதி மதிப்பு கட்டணக் கடன் பெறுவீர்கள். ரத்துசெய்யும் செயல்முறை தொடங்கியதும் ஈபே தன்னைத் தொடர்பு கொள்ளும் என்று வாங்குபவருக்குத் தெரிவிக்கவும்.

2

தீர்மான மையத்தில் ஒரு வழக்கைத் திறப்பதன் மூலம் ரத்துசெய்தல் செயல்முறையைத் தொடங்குங்கள் (வளங்களில் இணைப்பு). "நான் ஒரு பரிவர்த்தனையை ரத்து செய்ய விரும்புகிறேன்" விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து "தொடரவும்" என்பதைக் கிளிக் செய்க. ரத்துசெய்த பரிவர்த்தனை படிவம் காண்பிக்கப்படும் போது, ​​உங்கள் உருப்படி எண்ணை உள்ளிட்டு “தொடரவும்” என்பதைக் கிளிக் செய்க. இந்த பரிவர்த்தனையை ரத்து செய்ய விரும்புவதற்கான காரணத்தை விவரிக்கவும், பின்னர் “தொடரவும்” என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

3

தீர்மான மையத்திற்குத் திரும்பி, மூடப்பட வேண்டிய வழக்கைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். “வாங்குபவர் மற்றும் நான் இந்த பரிவர்த்தனையை வெற்றிகரமாக முடித்துவிட்டேன்” அல்லது “வாங்குபவருடனான தகவல்தொடர்புகளை முடிக்க விரும்புகிறேன்” விருப்பங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். செய்தி பெட்டியில், எந்த இறுதி கருத்துகளையும் உள்ளிட்டு “வழக்கை மூடு” என்பதைக் கிளிக் செய்க. வாங்குபவர் ரத்து செய்ய ஒப்புக்கொண்டால் அல்லது ஏழு நாட்களுக்குப் பிறகு கோரிக்கைக்கு பதிலளிக்கவில்லை என்றால், நீங்கள் வழக்கை மூடலாம்.

அண்மைய இடுகைகள்