எல்.எல்.சிக்கு வரி ஐடி தேவையா?

ஊழியர்களுடன் ஒவ்வொரு வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுவனமும் உள்நாட்டு வருவாய் சேவையிலிருந்து வரி அடையாள எண்ணைப் பெற வேண்டும். மேலும், ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உரிமையாளர்களைக் கொண்ட எல்.எல்.சிக்கள் வரி அடையாள எண்ணைப் பெற வேண்டும். வரி அடையாள எண் ஒரு முதலாளி அடையாள எண் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு தனிநபரை அடையாளம் காண ஒரு சமூக பாதுகாப்பு எண் பயன்படுத்தப்படும் அதே வழியில் வரி நோக்கங்களுக்காக எல்.எல்.சியை அடையாளம் காண வரி அடையாள எண் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

வங்கி

ஒரு வணிக வங்கி கணக்கை நிறுவ எல்.எல்.சி நிறுவனத்தின் வரி அடையாள எண்ணை முன்வைக்க வேண்டும். எல்.எல்.சியின் வரி அடையாள எண் நிறுவனத்தின் அனைத்து வரி மற்றும் வங்கி ஆவணங்களிலும் பயன்படுத்தப்படும். நிறுவனத்தை விரைவாக அடையாளம் காண ஒரு வழியாக எல்.எல்.சியின் வரி அடையாள எண்ணை ஒரு வங்கி பயன்படுத்துகிறது. எல்.எல்.சி உறுப்பினர்களிடமிருந்து நிறுவனம் ஒரு தனி சட்ட நிறுவனம் என்பதைக் காட்ட வங்கிகளின் நிறுவனத்தின் கட்டுரைகளின் நகல் தேவைப்படும்.

விற்பனையாளர்கள்

சில விற்பனையாளர்கள் வரி அடையாள எண் இல்லாத எல்.எல்.சியுடன் வியாபாரம் செய்யக்கூடாது. மேலும், பொதுமக்களுக்கு பொருட்களை விற்கும் எல்.எல்.சிக்கள் வரி அடையாள எண்ணைப் பெற வேண்டும். வரி அடையாள எண்ணை வைத்திருப்பது எல்.எல்.சி சில விற்பனையாளர்களிடமிருந்து மொத்தமாக பொருட்களை வாங்க அனுமதிக்கிறது, அதேசமயம் வரி அடையாள எண் இல்லாத வணிகத்திற்கு இது சாத்தியமில்லை.

EIN ஐப் பெறுதல்

ஐ.ஆர்.எஸ் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அல்லது ஐ.ஆர்.எஸ் பிரதிநிதியுடன் 800-829-4933 என்ற எண்ணில் பேசுவதன் மூலம் எல்.எல்.சிக்கள் ஐ.ஆர்.எஸ்ஸிலிருந்து வரி அடையாள எண்ணைப் பெறலாம். எஸ்ஆர் -4 படிவத்தை ஐஆர்எஸ்-க்கு தொலைநகல் அல்லது அஞ்சல் மூலம் எல்.எல்.சி வரி அடையாள எண்ணைப் பெறலாம். எல்.எல்.சி ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் எல்.எல்.சியின் வணிக நடவடிக்கைகளின் தன்மை போன்ற தகவல்களை வழங்கவும். எல்.எல்.சியின் பெயர் மற்றும் முகவரி, அத்துடன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட எல்.எல்.சி பிரதிநிதியின் பெயர், சமூக பாதுகாப்பு எண் மற்றும் முகவரி ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடவும். ஆன்லைன் அல்லது தொலைபேசி அமர்வு முடிந்தவுடன் ஐஆர்எஸ் ஒரு எல்எல்சிக்கு வரி அடையாள எண்ணை வழங்குகிறது. எல்.எல்.சி அஞ்சல் மூலம் விண்ணப்பிக்கும்போது, ​​வரி அடையாள எண்ணைப் பெறுவதற்கு நான்கு வாரங்கள் ஆகலாம், அதே சமயம் எஸ்எஸ் -4 படிவத்தை தொலைநகல் செய்வது ஐஆர்எஸ் நான்கு வணிக நாட்களில் எல்.எல்.சியின் வரி அடையாள எண்ணை வழங்க அனுமதிக்கும்.

பரிசீலனைகள்

மற்றொரு வணிக கட்டமைப்பிலிருந்து எல்.எல்.சிக்கு மாற்றும் வணிகத்திற்கு புதிய வரி அடையாள எண் பெற வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, எல்.எல்.சிக்கு மாற்றும் ஒரு நிறுவனம் ஐ.ஆர்.எஸ்ஸிலிருந்து புதிய வரி அடையாள எண்ணைப் பெற வேண்டும். கூடுதலாக, ஒரு ஒற்றை உறுப்பினர் எல்.எல்.சியில் இருந்து பல உறுப்பினர் எல்.எல்.சிக்கு செல்லும் எல்.எல்.சி ஐ.ஆர்.எஸ்ஸிலிருந்து புதிய வரி அடையாள எண்ணைப் பெற வேண்டும். ஒரு நிறுவனமாக வரிவிதிப்பை தேர்ந்தெடுக்கும் ஒவ்வொரு எல்.எல்.சியும் வரி அடையாள எண்ணைப் பெற வேண்டும்.

விதிவிலக்குகள்

ஒரு உறுப்பினருடன் எல்.எல்.சிக்கள் மற்றும் எந்த ஊழியர்களும் வரி அடையாள எண்ணைப் பெற தேவையில்லை. ஊழியர்கள் இல்லாத எல்.எல்.சியின் தனி உறுப்பினர் வரி அடையாள எண்ணுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு மாறாக வணிக நோக்கங்களுக்காக தனது சமூக பாதுகாப்பு எண்ணைப் பயன்படுத்தலாம். புதிய வரி அடையாள எண்ணைப் பெற அதன் பெயர் மற்றும் இருப்பிடத்தை மாற்றும் எல்.எல்.சி தேவையில்லை. எல்.எல்.சிக்கு மாற்றும் கூட்டாண்மைகள் எல்.எல்.சி வரிவிதிப்பு நோக்கங்களுக்காக ஒரு கூட்டாண்மை என வகைப்படுத்தப்படும் வரை அதே வரி அடையாள எண்ணைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்படுகிறது.

அண்மைய இடுகைகள்