பிட் வீதத்தை குறைக்க ஆடாசிட்டியை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது

ஆடியோ கோப்பின் பிட் வீதத்தைக் குறைக்க ஆடாசிட்டி ஒரு பயனுள்ள, குறைந்த அழிவுகரமான வழியை வழங்குகிறது. பிட் வீதத்தைக் குறைப்பது ஆடியோ கோப்பின் தரத்தை குறைக்கிறது, ஆனால் கோப்பு அளவையும் குறைக்கிறது. குறைந்த பிட் வீதக் கோப்புகளுக்கு குறைந்த சேமிப்பக இடம் தேவைப்படுவதால், ஆடியோ அல்லது குரல் ஓவர்கள் மிகவும் சிறியதாக தேவைப்படும் விளக்கக்காட்சிகளை இது செய்கிறது. ஆடியோ கோப்பின் பிட் வீதத்தைக் குறைப்பதன் மூலம் ஒரு கோப்பிற்குள் கேட்கக்கூடிய குறைந்த ஒலிகளை அகற்ற முடியும். வணிக பயன்பாடுகள் மற்றும் பேசும் வார்த்தையைப் பொறுத்தவரை, பிட் வீதத்தைக் குறைப்பது ஆடியோவை வழங்குவதற்கு தேவையான சேமிப்பிட இடத்தைக் குறைப்பதன் மூலம் சேமிப்பக செலவுகளைக் குறைக்கக்கூடும்.

1

உங்கள் ஆடியோ கோப்பை ஆடாசிட்டிக்கு இழுக்கவும். இது பயன்பாட்டில் ஆடியோவை இறக்குமதி செய்கிறது.

2

"கோப்பு" மெனுவைப் பயன்படுத்தி கோப்பைச் சேமிக்கவும், பின்னர் "திட்டத்தை சேமி" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இது மாற்றங்களைச் செயல்தவிர்க்க எளிதாக்குகிறது மற்றும் உங்கள் வேலையை இழக்கவில்லை என்பதை உறுதி செய்கிறது.

3

"கோப்பு" மெனுவின் கீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள "ஏற்றுமதி ..." விருப்பத்தை சொடுக்கவும்.

4

"இவ்வாறு சேமி" பெட்டியில் ஒரு கோப்பு பெயரை உள்ளிட்டு, பின்னர் நீங்கள் கோப்பை எங்கு சேமிக்க விரும்புகிறீர்கள் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். "வடிவமைப்பு" கீழ்தோன்றும் மெனுவில் உள்ளதைப் போல நீங்கள் கோப்பைச் சேமிக்க விரும்பும் வடிவமைப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

5

"விருப்பங்கள்" மெனுவிலிருந்து "பிட் வீத பயன்முறையை" தேர்ந்தெடுக்கவும். முன்னமைக்கப்பட்ட, மாறி, சராசரி மற்றும் மாறிலி ஆகியவை விருப்பங்களில் அடங்கும்.

6

"சரி" என்பதை அழுத்தி, தலைப்பு, ஆசிரியர், ஆண்டு, குறிப்புகள் மற்றும் வகையை உள்ளடக்கிய எந்த மெட்டாடேட்டாவிலும் உள்ளிடவும். உங்கள் மாற்றங்களை ஏற்று, உங்கள் ஆடியோவின் பிட் வீதத்தை ஆடாசிட்டி குறைக்க அனுமதிக்கவும்.

அண்மைய இடுகைகள்