வலையிலிருந்து தானாக புதுப்பிக்க எக்செல் விரிதாளை எவ்வாறு நிரல் செய்வது

ஒரு பிணையம் அல்லது இணைய அடிப்படையிலான வெளிப்புற மூலத்திலிருந்து தரவை எக்செல் இல் நிச்சயமாக நகலெடுத்து ஒட்டலாம் என்றாலும், அதை இணைப்பதன் மூலம் தரவை இறக்குமதி செய்வது கூடுதல் நன்மையை அளிக்கிறது. முதன்மை மூலத்தில் உள்ள தகவல்கள் மாற வேண்டுமானால், உங்கள் தரவையும் புதுப்பிக்க உங்கள் பணித்தாளைப் புதுப்பிக்கலாம். தானாக புதுப்பிக்க ஒரு விரிதாளை நிரல் செய்ய இரண்டு வழிகள் உள்ளன: ஒவ்வொரு முறையும் பணிப்புத்தகம் திறக்கப்படும் மற்றும் நீங்கள் தீர்மானிக்கும் சரியான இடைவெளியில்.

பணிப்புத்தகம் திறக்கப்படும் போது தானாக புதுப்பித்தல்

1

வெளிப்புற தரவைக் கொண்ட பணிப்புத்தகத்தைத் திறந்து தரவு வரம்பில் உள்ள எந்த கலத்தின் உள்ளேயும் கிளிக் செய்க.

2

"தரவு" தாவலுக்குச் செல்லவும். "இணைப்புகள்" குழுவில் "அனைத்தையும் புதுப்பிக்கவும்" என்பதைக் கிளிக் செய்து, கீழ்தோன்றும் பட்டியலில் "இணைப்பு பண்புகள்" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். "இணைப்பு பண்புகள்" உரையாடல் பெட்டி திறக்கிறது.

3

"இணைப்பு பண்புகள்" உரையாடல் பெட்டியின் "பயன்பாடு" தாவலில் நீங்கள் இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். "கோப்பைத் திறக்கும்போது தரவைப் புதுப்பிக்கவும்" தேர்வுப்பெட்டியைத் தேர்ந்தெடுத்து "சரி" என்பதைக் கிளிக் செய்க.

செட் இடைவெளிகளில் தானாக புதுப்பித்தல்

1

வெளிப்புற தரவைக் கொண்ட பணிப்புத்தகத்தைத் திறந்து தரவு வரம்பில் உள்ள எந்த கலத்தின் உள்ளேயும் கிளிக் செய்க.

2

"தரவு" தாவலுக்குச் செல்லவும். "இணைப்புகள்" குழுவில் "அனைத்தையும் புதுப்பிக்கவும்" என்பதைக் கிளிக் செய்து, கீழ்தோன்றும் பட்டியலில் "இணைப்பு பண்புகள்" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். "இணைப்பு பண்புகள்" உரையாடல் பெட்டி திறக்கிறது.

3

"இணைப்பு பண்புகள்" உரையாடல் பெட்டியின் "பயன்பாடு" தாவலில் நீங்கள் இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். "ஒவ்வொன்றையும் புதுப்பிக்கவும்" தேர்வுப்பெட்டியைத் தேர்ந்தெடுத்து, எக்செல் தானியங்கி புதுப்பிப்புகளுக்கு இடையில் காத்திருக்க விரும்பும் நிமிடங்களின் எண்ணிக்கையை உள்ளிடவும். "சரி" என்பதைக் கிளிக் செய்க.

அண்மைய இடுகைகள்