ஒரு IMG கோப்பை எவ்வாறு பிரித்தெடுப்பது

ஒரு IMG கோப்பு ஒரு வட்டு படக் கோப்பு. ஐஎம்ஜி கோப்புகள் குறுவட்டு அல்லது டிவிடிக்கு எரிக்கப்படலாம். உபுண்டு போன்ற இயக்க முறைமைகள் ஐஎம்ஜி வடிவத்தில் பதிவிறக்கம் செய்யப்படுகின்றன. இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், ஐஎம்ஜி கோப்பு ஒரு ரோம் எரியும் பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி ஒரு வட்டில் எரிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், ஐஎம்ஜி கோப்பு ஒரு ஜிப் கோப்பைப் போன்ற ஒரு காப்பகமாகும். உங்கள் வணிகத்திற்கான ஐஎம்ஜி காப்பகத்தில் உள்ள கோப்புகளை நீங்கள் பிரித்தெடுக்க வேண்டுமானால், 7-ஜிப், வின்ஆர்ஏஆர் அல்லது வின்சிப் போன்ற நிலையான காப்பக பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி எளிதாக செய்யலாம்.

1

இந்த நிரல்களில் ஒன்றை நீங்கள் ஏற்கனவே நிறுவவில்லை என்றால் 7-ஜிப், வின்ஆர்ஆர் அல்லது வின்சிப் (ஆதாரங்களில் உள்ள இணைப்புகளைப் பார்க்கவும்) பதிவிறக்கி நிறுவவும். 7-ஜிப் ஃப்ரீவேர் ஆகும், வின்ஆர்ஏஆர் மற்றும் வின்சிப் ஆகியவை வணிக மென்பொருளாகும்.

2

IMG கோப்பில் வலது கிளிக் செய்யவும். IMG கோப்பைத் திறப்பதற்கான சூழல் மெனு பட்டியல் பயன்பாடுகளை நீங்கள் காண்பீர்கள்.

3

காப்பக கருவி விருப்பத்தை சொடுக்கவும். எடுத்துக்காட்டாக, IMG கோப்பை 7-ஜிப்பில் திறக்க “7-ஜிப்” விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்க.

4

துணைமெனுவிலிருந்து “கோப்புகளைப் பிரித்தெடு” விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்க. கருவியில் IMG கோப்பு திறக்கிறது. இடது குழு IMG கோப்பைக் காண்பிக்கும் மற்றும் வலது குழு IMG படத்தில் உள்ள கோப்புகளைக் காண்பிக்கும்.

5

“இருப்பிடம்” புலத்தைக் கிளிக் செய்து கோப்புகள் பிரித்தெடுக்கப்படும் இடத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

6

“பிரித்தெடு” என்பதைக் கிளிக் செய்க. வட்டு படத்தில் உள்ள கோப்புகள் குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன.

அண்மைய இடுகைகள்