வன்வட்டில் உள்ள எல்லா கோப்புகளையும் எவ்வாறு பட்டியலிடுவது

உங்கள் வணிக கணினியில் பல்லாயிரக்கணக்கான கோப்புகள் இருக்கலாம், ஆனால் கணினியின் உள்ளே இயக்கி அல்லது வெளிப்புறமாக இருந்தாலும் ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு பட்டியலை நீங்கள் இயக்கலாம். வன் உள்ளடக்கங்களின் சரக்கு பதிவு உங்களுக்குத் தேவைப்பட்டால் அத்தகைய கோப்பு பட்டியல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். உங்கள் வன்வட்டில் ஒவ்வொரு கோப்பையும் பட்டியலிட அனுமதிக்கும் ஒரு பொத்தானை விண்டோஸ் கொண்டிருக்கவில்லை, ஆனால் ஒவ்வொரு விண்டோஸ் நிறுவலுடனும் வரும் கட்டளை சாளரத்தைப் பயன்படுத்தி இந்த பணியை நீங்கள் செய்யலாம்.

1

விண்டோஸ் தொடக்க பொத்தானைக் கிளிக் செய்து தொடக்க மெனுவின் தேடல் பெட்டியில் "cmd" என தட்டச்சு செய்க. கட்டளை சாளரத்தைத் திறக்கத் தோன்றும் பட்டியலில் "cmd.exe" என்பதைக் கிளிக் செய்க.

2

"சிடி" கட்டளையைத் தட்டச்சு செய்க, அதைத் தொடர்ந்து "/" கட்டளை சாளரத்தை உங்கள் வன்வட்டின் ரூட் டிரைவிற்கு மாறச் சொல்லுங்கள். இது பொதுவாக "சி" இயக்கி.

கோப்புகளை வேறொரு இயக்ககத்தில் பட்டியலிட விரும்பினால், அந்த இயக்ககத்தின் இயக்கி கடிதத்தைத் தொடர்ந்து பெருங்குடலைத் தட்டச்சு செய்து "Enter" ஐ அழுத்தவும். உங்கள் "மின்" இயக்ககத்திற்கு மாற, பின்வருவனவற்றைத் தட்டச்சு செய்க:

இ:

3

"மரம்" கட்டளையை "/ f" சுவிட்சுடன் தட்டச்சு செய்க - கோப்பு பெயர்களைக் காண்பிக்க - மற்றும் "/ a" சுவிட்ச் - எளிய உரையைப் பயன்படுத்த - அதைத் தொடர்ந்து நீங்கள் சேமிக்க விரும்பும் கோப்பின் பெயரைத் தட்டச்சு செய்க சாளரத்தில் கோப்பு பட்டியல்:

tree / f / a> myFile.txt

"Enter" ஐ அழுத்தவும்.

4

நீங்கள் விரும்பினால் அதற்கு பதிலாக கோப்பின் சரியான இருப்பிடத்தைக் குறிப்பிடவும். உங்கள் சி டிரைவில் பட்டியல்கள் என்ற கோப்புறையில் All_Files.txt என்ற கோப்பில் பட்டியலை சேமிக்க விரும்பினால், கட்டளை கீழே பட்டியலிடப்பட்டிருக்கும்:

tree / f / a> சி: \ பட்டியல் \ All_Files.txt

"Enter" ஐ அழுத்தவும்.

அண்மைய இடுகைகள்